Locatie Lindenlaan 46 – 1271 BB Huizen & Locatie Kastanjelaan 2 – 1272 HT Huizen
Telefoon: 035-5253425 www.gooisehuisartsen.nl

Huizen, dinsdag 30 juli 2019

BELANGRIJKE INFORMATIE VAN UW HUISARTS

Beste patiënt van dokter Segers,

Zoals u weet worden de praktijken van dokter Segers en dokter de Vos per 1 januari 2020
samengevoegd. Dokter Segers blijft gewoon (één van) uw huisarts(en). Hij is vanaf volgend
jaar iedere maandag en donderdag van 15:30 – 20:30 uur aanwezig op de Kastanjelaan 2.
Daarnaast komt er een vrouwelijke huisarts te werken voor onze praktijk. Mw. drs. Hylke van
Thiel begint per 22 augustus 2019 al op de Kastanjelaan. Zij zal iedere donderdag werken.
U kunt elke woensdagmiddag vanaf 14:00 uur en donderdag de gehele dag bellen voor een
afspraak op haar spreekuur. Vanaf 2020 zal zij drie dagen per week werken op beide locaties
van onze praktijk.

Welke verbeteringen worden doorgevoerd voor u als patiënt?

Vanaf 1 januari 2020 kunt u de volgende verbeteringen van ons verwachten:

● Van 1 naar 3 huisartsen die u graag snel en goed helpen
● Altijd de keuze tussen een man of vrouw als huisarts
● Twee keer per week avondspreekuur maandag en donderdag tussen 15:30 – 20:30 uur
● Wij zijn de gehele dag door telefonisch bereikbaar (ma-vr 08:00 – 17:00 uur), met
uitzondering van de lunchpauze van 12:30-13:00 uur, geen bandjes!
● Gemakkelijk en snel e-mailcontact, afspraken maken en herhaalrecepten via onze beveiligde
website MijnGezondheidsnet
● Bloedprikken gewoon op de praktijk, wanneer het u uitkomt op afspraak, niet meer naar
ziekenhuis of prikpost!
● Patiënten met diabetes (suikerziekte), Astma / COPD en Hart- en vaatziekten, worden door
onze praktijkondersteuner mw. Ilja Hijmans periodiek gecontroleerd. Als dit voor u geldt, dan
wordt u hierover gebeld begin 2020.
● Wij hebben onze eigen psycholoog (POH-GGZ) in dienst. Mw. Rozemarijn van Kooten werkt
twee dagen per week en kan u helpen met geestelijke klachten, zoals overspannenheid,
stemmingsklachten en andere psychische stoornissen. De consulten worden volledig vergoed
door de zorgverzekeraar en gaan ook niet van het eigen risico af.
● Uw huisartsenpraktijk is door de NPA geaccrediteerd. Een huisartsenpraktijk krijgt dit merk
alleen als zij aan strenge eisen voldoet. Dit om aan patiënten te laten zien dat wij kwaliteit
leveren die door het Nederlands Huisartsen Genootschap bewaakt wordt.

Hoe ziet het spreekuur vanaf 1 januari 2020 er concreet uit?

Op de bekende locatie aan de Kastanjelaan 2:
– Huisarts mw. drs. Hylke van Thiel
werkt iedere dinsdag en woensdag tussen 09:00 – 18:00 uur
– Huisarts dhr. drs. Jaco Segers
avondspreekuur iedere maandag en donderdag tussen 15:30 – 20:30 uur
NB: Op maandag en vrijdag kunt u op de locatie Lindenlaan terecht!
Op onze locatie aan de Lindenlaan 46:
– Huisarts dhr. drs. Jim de Vos
werkt iedere maandag t/m donderdag tussen 08:00 -17:00 uur
– Huisarts mw. drs. Hylke van Thiel
werkt iedere vrijdag tussen 08:30 – 17:30 uur

Welk telefoonnummer moet ik vanaf 2020 bellen als ik de huisarts nodig heb?

Het nieuwe telefoonnummer voor beide praktijken wordt 035-5253425. Ook kunt u via
onze website (MijnGezondheidsNet) een afspraak met een van de huisartsen inplannen,
wanneer het u uitkomt. Bij spoed: belt u ons op 035-5253425 en toets 1. Bij een
levensbedreigende situatie belt u met 112.

Moet ik nog iets doen om patiënt te blijven?

Nee, alles gaat vanzelf. Omdat dokter Segers twee dagen per week aan onze praktijk
verbonden blijft kunt u er ook voor kiezen om alleen bij hem op het spreekuur te komen. Uw
dossier wordt automatisch overgezet naar de nieuwe praktijknaam. Vanaf 1 januari 2020
bent en blijft u van harte welkom bij Gooise Huisartsen Huizen, op de vertrouwde locatie op
de Kastanjelaan 2 maar ook zeker op de Lindenlaan 46 in Huizen.
Is er nog ruimte voor nieuwe patiënten?
Door de uitbreiding van onze praktijk is er weer beperkt ruimte voor nieuwe patiënten.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de assistentes op 035-5253425. Indien er in
de toekomst wegens drukte weer een patiëntenstop wordt ingesteld, dan zullen wij dit via
onze website communiceren.

Hoe zit het met het inloopspreekuur?

Vanaf 1 januari 2020 zijn al onze spreekuren op afspraak. Er is dus geen inloopspreekuur
meer. Hierdoor hebben wij meer plekken per dag om patiënten te helpen. Belt u dus met de
praktijk 035-5253425 als u een huisarts nodig heeft. Wij kunnen over het algemeen u altijd
op dezelfde dag (bij spoed/urgentie) of binnen 1-2 dagen een afspraak aanbieden tijdens
kantooruren én op maandag en donderdag op het avondspreekuur tussen 15:30 en 20:30
uur.

Ik wil alleen bij dokter Segers blijven komen, kan dat?

Vanaf 1 januari 2020 werkt dokter Segers op het avondspreekuur iedere maandag en
donderdag van 15:30 – 20:30 uur. Het staat u uiteraard vrij om bij hem een afspraak te
maken. Dokter van Thiel en dokter de Vos helpen u graag als u op een ander tijdstip een
huisarts nodig hebt.

Ik maak graag eens kennis met dokter van Thiel en/of dokter de Vos, kan dat?

Mw. drs. van Thiel werkt vanaf 22 augustus 2019 al iedere donderdag op de Kastanjelaan. U
kunt dus al binnenkort een keer met haar kennismaken als u dat fijn vindt. Belt u dan voor
een afspraak.
U bent vanaf 1 januari 2020 van harte welkom bij dokter de Vos op zijn spreekuur op de
Lindenlaan, geef dit aan als u een afspraak maakt met de assistentes.
Wij hopen met deze brief u voldoende te hebben geïnformeerd over de veranderingen die per
2020 plaats gaan vinden. Wij kunnen ons voorstellen dat u wellicht nog vragen heeft: belt u
dan gerust met ons voor meer informatie.

Namens het gehele team van Gooise Huisartsen Huizen wensen wij u een
gezonde toekomst toe en hopen u de komende jaren naar tevredenheid van
dienst te mogen zijn!

Met de hartelijke groeten van uw huisartsen,

Drs. Jaco Segers Drs. Jim de Vos Drs. Hylke van Thiel

 

Brief Overname juli 2019 – definitief